Be

Trained

Gewenst gedrag realiseren bij mensen die laaggeletterd zijn

Ongeveer  1 op de 7 volwassenen in Nederland is laaggeletterd. En 1 van de 3 jongeren van 15 jaar loopt kans laaggeletterd van school te gaan. Dat is dus een groot probleem. Iemand die laaggeletterd is, heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Iemand die laaggeletterd is, heeft ook vaak beperkte digitale vaardigheden. Grote kans dus dat ook jouw organisatie hier mee te maken heeft.

Het beter in contact zijn met mensen die laaggeletterd zijn, heeft meerdere voordelen. Ze kunnen beter meedoen in de maatschappij. Zo wordt niemand buitengesloten en werken we samen aan een inclusievere samenleving. Ook mensen zonder laaggeletterdheid profiteren van jouw aanpak. Bovendien bereik je als organisatie de doelen beter, omdat mensen die jou direct begrijpen minder fouten maken, minder vragen stellen en minder snel klachten indienen.

B5-model
Om mensen die laaggeletterd zijn, beter te kunnen bedienen, is het belangrijk om verder te kijken. Als je deze mensen niet bereikt, maakt het niet uit wat je zegt. En als mensen denken dat ze iets niet kunnen, dan is hulp handiger dan informatie geven. Maar er is meer: Ons B5-model biedt oplossingen; voor iedere uitdaging krijg je praktische tips die je meteen kunt toepassen. Zo leer je niet alleen wát werkt, maar ook waaróm het werkt. Het B5-model legt uit hoe je mensen die laaggeletterd zijn beter kunt helpen. Het model behandelt de 5 belangrijkste uitdagingen bij de omgang met laaggeletterden:  Bereiken, Begrijpen, Beïnvloeden, Bekwaamheid, Beleid. We schreven een whitepaper over ons B5-model, je kunt het hier lezen.

Hoe kom en houd je contact met mensen om die laaggeletterd zijn?
Dat leer je in de 2-daagse training die Bureau Buhrs en de Behaviour Club aanbieden samen met Taal voor allemaal. We gaan in op ons B5-model, op beeldcommunicatie en op duidelijke taal. Tijdens de training ga je aan de slag met (eigen) communicatiemiddelen. Je leert hoe je duidelijker kunt schrijven, beter beeldmateriaal kunt kiezen en hoe je goede keuzes maakt voor het ontwerp.

Kortom: In onze tweedaagse training in Amsterdam Noord, krijg je voor iedere uitdaging praktische tips die je meteen kunt toepassen. Zo leer je niet alleen wát werkt, maar ook waaróm het werkt.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Erna van Eerden via 020 6325805 of vaneerden@bureaubuhrs.nl

3-daagse boost training gedragsverandering

Wanneer 
Najaar 2024 (exacte data volgt)

Waar
Amsterdam Noord

Tijden
Beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten
1250 EUR exclusief BTW, inclusief lunch

Meteen meer lezen?

Programma

De  training bestaat uit 2 volle dagen. Het tijdschema ziet er voor beide dagen als volgt uit: 

Inloop:                9.00- 9.30 uur
Dagdeel 1:         9.30-12.30 uur
Lunch:                12.30-13.30 uur
Dagdeel 2:        13.30-16.30 uur

Dagdeel 1: laaggeletterden begrijpen en een inclusieve strategie

  • Kennismaking en uitleg trainingsdagen
  • Wat is laaggeletterdheid?
  • Laaggeletterden begrijpen: kenmerken, gedrag, emoties, coping
  • Ervaringsverhalen
  • Uitdagingen binnen jouw organisatie bij de omgang met laaggeletterden
  • B5-model: uitdagingen en tips voor een meer inclusieve strategie
  • Inclusieve strategie opstellen: hoe kan jouw organisatie meer inclusief opereren en communiceren?

Dagdeel 2: begrijpelijk communiceren

 • Hoe lezen en begrijpen we?
 • De risico’s op miscommunicatie bij ontvanger en zender
 • De nadelen van onbegrijpelijke communicatie
 • Taal voor allemaal kan helpen
 • Een goede voorbereiding is het halve werk
 • Richtlijnen voor schrijven in Taal voor allemaal
 • Oefenen met schrijven

Dagdeel 1: begrijpelijk beeld, treffende tekens en duidelijk design

  • Hoe werkt je perceptie en wanneer is iets zichtbaar?
  • Betekenisgeving van beeld: hoe werkt dat?
  • Richtlijnen voor het gebruik van begrijpelijk beeld
  • Tekens: wat zijn iconen en symbolen?
  • Richtlijnen voor het gebruik van treffende tekens; wanneer gebruik je wat?
  • Aandachtspunten voor duidelijk design: snoeien, hiërarchie, doseren en categoriseren.
  • Kleurenpsychologie en het gebruik van de juiste lettertypes
  • Voorbeelden: brieven, websites en brochures analyseren en evalueren op het gebruik van beeld, tekens en design

Dagdeel 2: oefening baart kunst en het belang van testen

 • Feedback op de schrijfopdracht
 • Online teksten zijn anders dan op papier: digitale informatie en begrijpelijkheid
 • Herkennen van valkuilen bij schrijven
 • Het belang van testen
 • Begrip en acceptatie
 • Testonderdelen bij Taal voor allemaal
 • Begrijpelijke communicatie doet ertoe
 • Ja maar… omgaan met weerstand
 • Terugkoppeling naar het B5-model
 • Afsluiting en evaluatie

Inschrijven