Vervoerregio amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam heeft een duidelijke missie: nul verkeersslachtoffers in 2050. Dat lukt alleen met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag. Circa 90 procent (!) van de verkeersongevallen ontstaat namelijk door menselijk gedrag. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen is gedragsbeïnvloeding dus essentieel. De Behaviour Club ondersteunt het samenwerkingsverband Bureau Buhrs Van Hulzen de komende jaren bij het ontwikkelen van effectieve campagnes en interventies om de verkeersveiligheid in de 15 gemeentes van de Vervoerregio Amsterdam te verhogen. Vanuit inzichten uit de gedragsveranderingsliteratuur, studies naar verkeersveiligheid en onderzoek in de regio bedenken we voor allerhande verkeersproblematiek slimme oplossingen een campagnes. Op naar nul verkeersslachtoffers!