Stad Antwerpen

De studentenbuurt van Antwerpen is een levendige buurt, waar wonen, onderwijs en horeca in een mix naast elkaar bestaan. Dat gaat voor een groot deel goed, helaas komt het echter ook voor dat omwonenden overlast ervaren van uitgaanspubliek dat zich luidruchtig door de straten heen beweegt. De Stad Antwerpen is daarom een project gestart om deze geluidsoverlast tegen te gaan. Het project bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het kwantificeren van de geluidsoverlast met behulp van objectieve geluidsmetingen en subjectie overlastmeldingen, uitgevoerd door onze partner ASAsense. Het tweede onderdeel van het project is om met behulp van technologische nudging de overlast te verminderen. In 2022 zal de Behaviour Club gedurende twee periodes van 4 weken een pilot uitvoeren om de effectiviteit van deze nudges te bepalen. De Universiteit Antwerpen zal betrokken worden bij deze analyses.